Contracte energie electrica - acte necesare schimbare titular contract

16. Nov.

Exista mai multe situatii in care este nevoie de schimbarea titularului de contract pentru utilitati. Acest lucru este valabil si in ceea ce priveste contracte de energie electrica existente. In orice situatie care priveste schimbare titular contract electrica, Enel, Nova Power & Gas sau orice alt furnizor, modificarea se face in situatiile schimbarii totale sau partiale a identitatii titularului de contract, preluarii prin cumparare, mostenire, donatie a unei locuinte sau a oricarui spatiu deja racordat. Este importat ca aceste schimbari sa se faca fara a fi necesare modificari ale instalatiei electrice

Daca te afli in una dintre aceste situatii, trebuie sa stii ca sunt acte necesare contract Electrica sau a oricarui furnizor actual pe care  pe care sa le ai pentru a face schimbarea. Este necesar sa incarci online pe site-ul furnizorului pe care il alegi actul de identitate, actul de spatiu si ultima factura de energie electrica a locului de consum pentru care vrei sa faci schimbarea de titular. De asemenea, este nevoie si de o cerere schimbare titular contract Electrica sau a furnizorului actual.

Documente necesare cand schimbi contractul de furnizare a energiei electrice

In cazul consumatorilor casnici, incheierea unui nou contract electrica in cazul schimbarii titularului de contract presupune depunerea unui dosar cu minimul de documente:

 • cartea de identitate (BI/CI) in copie si original;
 • actul de detinere legala a spatiului (act de proprietate, contract de inchiriere sau alte documente care sa ateste dreptul locativ asupra spatiului) in copie si original;
 • indexul contorului la zi pentru emitere factura si plata.

Potrivit legislatiei, in cel mult 21 de zile de la trimiterea cererii va intra in vigoare noul contract indiferent daca aii optat pentru un nou furnizor sau pentru o oferta al furnizorului actual.

oferte energie electrica

Daca esti noul proprietar, iar acest lucru figureaza si in actul tau de identitate, ai nevoie totusi si de actul de spatiu de contractare care atesta ca esti proprietarul spatiului. Acesta trebuie transmis catre distribuitor, conform reglementarilor ANRE. Iar daca nu esti proprietar, dar detii dreptul de folosinta a locuintei in baza unui contract de inchiriere, ai nevoie de acceptul scris al proprietarului.

Pentru consumatorii noncasnici actele necesare pentru schimbare titular contract sunt:

 • O cerere tip de solicitare incheiere contract de furnizare energie electrica;
 • Actele societatii, certificatul de inregistrare ORC a societatii, imputernicire pentru persoana care depune cererea daca este cazul, original si copie, stampila;
 • Actul de proprietate contract de vanzare-cumparare sau contract de inchiriere, extras CF valabil, etc. referitor la spatiul din locul de consum pentru care se incheie contractul de furnizare e energiei electrice;
 • Avizul tehnic de racordare emis anterior;
 • Conventia de exploatare – daca este cazul;
 • Pentru spatii inchiriate, recipisa de depunere a garantiei de consum, in original;
 • Cererea de reziliere din partea vechiului titular;
 • Acte pentru stabilirea taxelor radio-tv daca este cazul.

Eventualele taxe care trebuiesc platite sunt reglementate de ANRE precum si alte documente suplimentare necesare se comunica la Centrul de relatii clienti ai furnizorului de energie electrica.