Termenii și condițiile Nova Power & Gas

Ultima actualizare: 02/11/2020

1. DEFINIȚII

Nova Power & Gas - denumirea comercială a S.C. NOVA POWER & GAS SRL., persoană juridică, cu sediul social în Cluj, Calea Turzii 271, Cluj-Napoca, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J12/4872/2007, cod unic de înregistrare fiscală RO18680651.
Vânzător – Nova Power & Gas SRL
Client – persoană fizică sau persoană juridică, care își exprimă intenția de a încheia un Contract sau care deja a semnat un Contract. Vizitator – persoană fizică care vizitează Site-ul Nova Power & Gas, fără a se afla într-o relație comercială sau contractuală cu Vânzătorul.
Contract – reprezintă contractul încheiat între Vânzător și Client pentru furnizarea serviciilor de energie electrică și/ sau gaze naturale, conform solicitării Clientului.
Conținut - toate informațiile de pe Site care pot fi accesate și vizualizate prin utilizarea unui dispozitiv electronic; informațiile completate de Client în formularele disponibile pe Site; informații legate de serviciile și tarifele practicate de Vânzător;

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei solicitări pe Site, Clientul este de-acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail), prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile comerciale.
2.2. Solicitarea primită de către Client, după transmiterea ei, are rol informativ și nu reprezintă acceptarea ei de către Vânzător.
2.3 Solicitarea se consideră încheiată între Vânzător și Client, în momentul primirii de către Vânzător de la Client, prin intermediul formularului dedicat din site, al e-mail-ului sau prin servicii poștale/de curierat a contractului de furnizare semnat, și al tuturor documentelor comunicate de Vânzator ca fiind necesare pentru incheierea Contractului.
2.4. Documentul și informațiile furnizate de către Client pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestora fiind necesare alte documente, conform legislației în vigoare.

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

3.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusiva a Nova Power & Gas SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).
3.2. Vizitatorului sau Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de Nova Power & Gas SRL, includerea oricarui continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Nova Power & Gas SRL asupra continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, decat cu acordul expres al Nova Power & Gas SRL.
3.3. Orice continut la care Vizitatorul sau Clientul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Nova Power & Gas SRL si acesta, si fara nici o garantie implicit sau expres formulata din partea Nova Power & Gas SRL cu referire acel continut.
3.4. Vizitatorul sau Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederi ale prezentului Document.
3.5. In cazul in care Nova Power & Gas SRL confera Vizitatorului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Vizitatorl are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Nova Power & Gas SRL pentru respectivul Vizitator, Client sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
3.6. Niciun continut transmis catre Vizitator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Nova Power & Gas SRL si/sau al angajatului sau colaboratorului Nova Power & Gas SRL care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.
3.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

4. CONTRACTUL

4.1. Clientul poate efectua solicitarea de incheierea Contractului pe Site, prin completarea formularului de contractare disponibil in Site si incarcarea partiala sau completa a documentelor solicitate in formular sau solicitarea expresa in acest sens prin intermediul punctelor de contact din pagina Suport Clienti.
4.2. Prin completarea si transmiterea solicitarii, Clientul este de acord ca toate datele furnizate de acesta, necesare in procesul de contractare, sunt corecte, complete si adevarate la data transmiterii Solicitarii.
4.3. Prin completarea si transmiterea solicitarii, Clientul isi exprima acordul ca Vanzatorul sa il contacteze, prin orice mijloc utilizat de acesta, in orice situatie in care este necesara contactarea.
4.4. Clientul are dreptul sa se retraga din procesul de contractare, respectiv sa renunte la solicitare, oricand inainte de semnarea Contractului, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri.

5. CONFIDENȚIALITATE

5.1. Nova Power & Gas SRL va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura furnizate de Clienti. Prelucrarea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul document si in Politica de Confidentialitate.

6. LIVRAREA SERVICIILOR

Vanzatorul se obliga sa livreze potrivit legislatiei in vigoare serviciile stabilite prin Contract la preturile agreate.

7. FACTURARE – PLATĂ

7.1. Preturile Serviciilor afisate in cadrul site-ului si/ sau in contul de client includ T.V.A. conform legislatiei in vigoare.
7.2. Vanzatorul va transmite Clientului factura/ facturile aferente consumului potrivit Contractului in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Clientului sau prin posta electronica, la solicitarea expresa a Clientului, la adresa de e-mail mentionata de Client in Contul sau.
7.3. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt descrise explicit in fiecare Contract. Vanzatorul va emite catre Client o facture/ facturi pentru Serviciile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
7.4. Pentru o comunicare corecta a facturii/ facturilor, Clientului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente existente in Cont.

8. PUBLICITATE

Mesajele comerciale sau de informare (newsletterele) Nova Power & Gas sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si contractati de Nova Power & Gas SRL, asigurandu-se confidentialitatea si securitatea informatiilor. Clientul/ Vizitatorul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul emis catre Vanzator in orice moment printr-o solicitare directa catre Nova Power & Gas SRL sau prin accesarea link-ului de dezabonare disponibil in mesajele comerciale primite de la Vanzator.

9. RĂSPUNDERE

9.1. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului Clientul / Vizitatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata pe Site, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Solicitarii.
9.2. Prin accesarea si utilizarea Contului, Clientul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (username si parola) si pentru gestionarea accesului la Cont, si este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.
9.3. Ulterior crearii Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si conditiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si conditiilor Site-ului.
9.4. Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre Nova Power & Gas SRL, acestia fiind valabile de la data afisarii pe Site. Acceptarea Termenilor si conditiilor Site-ului se confirma si se reconfirma prin bifarea casutei corespunzatoare din Site si/sau prin orice alta operatiune efectuata in Site.
9.5. Accesarea platformei www.vreaulanova.ro și a aplicatiei de contractare a serviciilor, disponibila la adresa www.vreaulanova.ro/calculator, este posibila de pe orice computer sau dispozitiv mobil cu acces la internet.
9.6. Accesarea platformei necesita un browser (navigator) actualizat corespunzator.
9.7. Instalarea unor aplicatii software, care blocheaza scripturile necesare bunei functionari a platformei sau scripturi necesare din terte site-uri, poate duce la functionarea defectuoasa a platformei, acest lucru nefiind in responsabilitatea companiei.
9.8. Sesizarea unor functionalitati improprii sau eronate a platformei se poate face la adresa de email office@novapg.ro.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
10.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice cealalta parte in legatura cu dorinta de incetarea de a Contractului fara sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

11. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Contract de furnizare incheiat este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Nova Power & Gas SRL si Clienti se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Cluj Napoca.