Anunț mediuNOVA POWER & GAS SOLAR PRODUCTION SRL , titular al proiectului „Construire parc fotovoltaic CEF3 NERVIA – Etapa 3 – Extindere I – cu posturi de transformare aferente, rețele de joasă și medie tensiune și împrejmuirea terenului” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic CEF3 NERVIA – Etapa 3 – Extindere I – cu posturi de transformare aferente, rețele de joasă și medie tensiune și împrejmuirea terenului”, propus a fi amplasat în municipiul Turda, extravilan, CF 62149, 59594, 56214, 54586, 62138, 66663, 65955, 65956 și 65954, jud. Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr.99, în zilele de: luni-vineri între orele 9:00-14:00, precum și la adresa de internet : http://apmcj.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.- Anunț mediu - NOVA POWER & GAS SOLAR PRODUCTION SRL .