Solicitarea privind obţinerea acordului de mediu

  ” S.C. NOVA POWER and GAS S.R.L anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului) pentru proiectul ANSAMBLU ELECTROENERGETIC FORMAT DIN DOUĂ CENTRALE CE1+CE2 DOTATE CU GRUPURI GENERATOARE ANTRENATE CU MOTOARE PE GAZ CU CAPACITATE 2X6,72 MWe PE PLATFORME BETONATE, AMENAJĂRI PARCĂRI ȘI PLATFORME BETONATE, CĂI INTERIOARE DE ACCES, SPAȚIU DE SERVICII AUXILIARE, AMPLASARE TRANSFORMATOARE T1, T2 ȘI TSI 1+2A, ÎMPREJMUIRI AFERENTE ȘI EXTINDERE REȚEA 20kV în municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 157, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 și la următoarea adresa web: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului” - Anunț