Anunț mediuNOVA POWER & GAS SOLAR PRODUCTION SRL , anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a revizuirea Decizia etapei de încadrare nr. 113/12.06.2023 pentru proiectul „SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ AFERENT ANSAMBLULUI ENERGETIC NOVA – CÂMPIA TURZII” în municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 157, județul Cluj.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 și la următoarea adresa web: http://apmcj.anpm.ro si la sediul Municipiului Cluj-Napoca), în zilele de luni-vineri, între orele 08,00-13,00.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 , județul Cluj, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.- Anunț mediu - NOVA POWER & GAS SOLAR PRODUCTION SRL .