Solicitarea privind obţinerea acordului de mediu “SC NOVA POWER & GAS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic CEF 2 Șotânga - 30MW, posturi de transformare aferente, rețele de joasă tensiune, sistematizarea și împrejmuirea terenului" propus a fi amplasat in comulele Doicești, Șotânga, județul Dâmbovița.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dâmbovița: http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acord de mediu/anunturi publice
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dâmbovița.

- Anunț Nova
.