Solicitarea privind obţinerea acordului de mediu

 ”S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului) pentru proiectul ”MĂRIREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A ANSAMBLULUI ELECTROENERGETIC NOVA POWER&GAS CÂMPIA TURZII PRIN CONSTRUCȚIA A DOUĂ CENTRALE ELECTRICE GEG4 ȘI GEG5 CU O PUTERE INSTALATĂ PE CENTRALĂ DE 6,7 MW, REALIZAREA DE RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA REȚELELE DE UTILITĂȚI” în municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 157, jud. Cluj

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, strada Calea Dorobanţilor nr. 99, județul Cluj și la următoarea adresa web: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului”
- Anunț Nova
- Anunț APM Cluj