Anunț mediu   „S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. pentru DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - DEER Filiala Muntenia Nordanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru,,Staţie de transformare 110/20 kV Nova - Şotânga şi instalaţii de racord de inaltă tensiune " , propus a fi amplasat în comuna Şotânga, satele Teiş şi Şotânga, CF nr. -79634, 77467, 77640, 74079, judeţul Dâmboviţa.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dâmboviţa:http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acord de mediu/anunturi publice.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.- Anunț mediu - S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L.