Anunț mediu   „ S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L., pentru proiectul “INSTALAȚIE DE PRODUCERE HIDROGEN “verde”, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD LA UTILITĂȚI”, situat în municipiul Turda, CF nr. 65005, 65006, 65007, 65001, Județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în municipiul Turda, Județul Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, telefon: 0264 410 722, fax: 0264 410 716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, între orele 9°°-14°°, precum și la următoarea adresă web:http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. ”- Anunț mediu - S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L.