Anunț mediu   “S.C NOVA POWER & GAS S.R.L, titular al proiectului “1.EXTINDERE I – PARC FOTOVOLTAIC CEF3 NERVIA, CU POSTURI DE TRANSFORMARE AFERENTE, INSTALAȚII DE STOCARE, REȚELE DE JOASĂ ȘI MEDIE TENSIUNE 2.ÎMPREJMUIRE TEREN”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “1.EXTINDERE I – PARC FOTOVOLTAIC CEF3 NERVIA, CU POSTURI DE TRANSFORMARE AFERENTE, INSTALAȚII DE STOCARE, REȚELE DE JOASĂ ȘI MEDIE TENSIUNE 2.ÎMPREJMUIRE TEREN” , propus a fi amplasat în municipiul Turda, extravilan, județul Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenția pentru Protecșia Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 9°°- 14°°, precum și la următoarea adresă web: http://apmcj.anpm.ro.
. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului Cluj, : http://apmcj.anpm.ro.- Anunț mediu - S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L.