Ultima actualizare: 26/07/2021

Nova Power & Gas are implementat si certificat un sistem de management integrat pentru calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă. Certificările au fost emise de Systema și URS Certificări, organisme independente de testări, inspecții și certificări.

ISO9001 – Managementul calității

• Standardul ISO9001 reprezintă verificarea conformității sistemelor de management cu standardele ISO de referință;
• Certificarea urmărește cerințele generale pentru implementarea, dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității cu scopul livrării de servicii și produse de calitate superioară;
• Pentru Nova Power & Gas, calitatea înseamnă satisfacția clientului: succesul nostru se bazează pe calitatea serviciilor pe care le oferim clienților.

ISO14001 – Managementul mediului

• Standardul ISO 14001 stabilește cadrul și criteriile pe care o organizație le poate urma pentru a avea un sistem eficient de management al mediului;
• Certificarea atestă faptul că impactul organizației asupra mediului este măsurat și îmbunătățit constant;
• La Nova Power & Gas, credem într-o dezvoltare responsabilă și durabilă a companiei respectând mediul înconjurător și având grijă de comunitatea în care operăm. Dezvoltam și implementăm un sistem de management al mediului pentru a controla impactul asupra mediului și riscurile profesionale asociate activităților și serviciilor noastre;
• Îmbunătățim continuu performantele sistemului nostru de management prin:
  o management eficient al resurselor, ce permite economisirea energiei si a consumului de combustibil;
  o management durabil al deșeurilor.

ISO45001 - Managementul securității ocupaționale

• Standardul ISO 45001 este menit să îmbunătățească nivelurile de siguranță la locul de muncă;
• Certificarea atestă administrarea unei organizații sigure și durabile;
• Nova Power & Gas promovează calitatea vieții la locul de muncă pentru a preveni accidentele si bolile profesionale prin:
  o practici eficiente de asigurare a sănătății și stării de bine într-un mediu de lucru sigur;
  o capacitate de a elimina pericolele și de a reduce riscurile profesionale;
  o permanenta conștientizare asupra politicii și regulilor noastre esențiale sănătatea și securitatea în muncă în rândul angajaților și partenerilor.

ISO27001 - Securitatea informației

• Standardul ISO 27001 include cele mai bune practici pentru sistemele de gestionare a securității informațiilor;
• Certificarea confirmă faptul că sistemele de securitate a datelor din cadrul Nova Power & Gas, îndeplinesc cele mai bune practici din industrie, oferind clienților un nivel suplimentar de siguranță;
• Nova Power & Gas respectă principiile, termenii și cerințele referitoare la sistemele de management al securității informației, poziționând tehnologia digitală ca parte importantă în dezvoltarea business-ului.

ISO 37001 – SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

Standardul ISO 37001 reprezintă angajamentul Nova Power & Gas față de principiile etice exemplare în afaceri;
• Atestă adoptarea unei politici și a unor proceduri de combatere a mitei conforme și eficace;
• Formarea în spiritul combaterii mitei, o abordare responsabilă pentru a asigura practici și proceduri etice în afaceri la nivelul întregii companii;
• Evaluarea riscurilor de luare/dare de mită referitoare la unele proiecte sau unii parteneri comerciali;
• Certifică implementarea de mijloace de control financiare, comerciale sau contractuale;
• Asigură acțiuni corective, îmbunătățire continuă și instruirea personalului