Anunț mediuSC NOVA POWER & GAS SRL prin Alb Andronic, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, judeţul Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul“CIRCUIT ELECTRIC SUBTERAN PENTRU RACORDAREA CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE CEF 2 ŞOTÂNGA – 30 MW IN STATIA 110/20 kV DOICEŞTI”, propus a fi amplasat in comuna Doicesti, sat Doicesti, judetul Dambovita.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita, din municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr.1, jud. Dambovita, in zilele de luni – vineri intre orele 09:00 – 16:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.- Anunț mediu - S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L.