Anunț mediuNOVA POWER SOLAR 50 S.R.L. , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Capacități de stocare energie electrică ( baterii), pentru echilibrarea sistemului energetic din zona Șotânga - Doiceștii", propus a fi amplasat în comuna Șotânga, satul Șotânga, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni -vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet : https://apmdb.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.- Anunț mediu - NOVA SOLAR PRODUCTION 50 S.R.L.