Anunț mediuSC NOVA POWER & GAS SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CEF 1 SI CEF 2 NOVA IN LOCALITATEA TURDA, CU POSTURI DE TRANSFORMARE AFERENTE, REȚELE DE JOASĂ ȘI MEDIE TENSIUNE ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CEF 1 SI CEF 2 NOVA IN LOCALITATEA TURDA, CU POSTURI DE TRANSFORMARE AFERENTE, REȚELE DE JOASĂ ȘI MEDIE TENSIUNE ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI”, propus a fi realizat in municipiul Turda, extravilan, fnr, jud. CLUJ.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni – vineri între orele 0900 - 1400 și la următoarea adresă web: http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.- Anunț mediu - SC NOVA POWER & GAS SRL