Evaluarea impactului asupra mediului “SC NOVA POWER & GAS SRL cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, judeţul Cluj, pentru proiectul “DESFINTARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CEF 1 CAMPIA TURZII CU PUTERE INSTALATA DE 1,1 MW”, situat in municipiul Campia Turzii, strada Laminoristilor, nr.157, jud. Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in Campia Turzii, judetul CLUJ.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264410722,fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de: luni-vineri intre orele 9:00-14:00 precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

- Anunț Nova