Anunț mediu   S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. prin Alb Andronic, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Instalații de stocare energie electrică(baterii) pentru echilibrarea sistemului energetic NOVA POWER & GAS - LOC. DOICEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, propus a fi amplasat în com. Doicești, sat Doicești, CF 70957, NC 70957, jud. Dâmbovița.
   Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni -vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro .
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.- Anunț mediu - S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L.