Anunț - Nr. 8437 / 02.02.2023   „S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic CEF 2 Şotânga - 30 MW, posturi de transformare aferente, reţele de joasă tensiune, sistematizarea şi imprejmuirea terenului", propus a fi amplasat comunele Doiceşti, Şotânga, judeţul Dâmboviţa.
   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului."- Anunț Nova