Anunț mediuSC NOVA POWER & GAS SRL, cu sediul in judetul Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, pentru proiectul ”PARC FOTOVOLTAIC CEF 3 NERVIA – ETAPA III CU POSTURI DE TRANSFORMARE AFERENTE, REȚELE DE JOASA SI MEDIE TENSIUNE 2.IMPREJMUIREA TERENULUI”, situat in municipiul TURDA, extravilan CF 51659, 61660, 66398, 66399, 64778, jud. Cluj, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in municipiul Turda, Judetul Cluj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de: luni-vineri intre orele 9:00-14:00, precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.- Anunț mediu - S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L.