Anunț mediuS.C. NOVA POWER SOLAR 30 SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AAgenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere 1 – parc fotovoltaic CEF 2 Șotânga cu posturi de transformare aferente, rețele de joasă și medie tensiune, sistematizarea și imprejmuirea terenului", propus a fi amplasat în comuna Șotânga, sat Șotânga, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni -vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.- Anunț mediu - NOVA SOLAR PRODUCTION 30 S.R.L.