Anunț mediu   „ S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. pentru DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - DEER Filiala Muntenia Nord anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agentia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Staţie de transformare 110/20 kV Nova - Şotânga şi instalaţii de racord de înaltă tensiune ", propus a fi amplasat în comuna Şotânga, satele Teiş şi Şotânga, CF nr. -79634, 77467, 77640, 74079, judeţul Dâmboviţa. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr.1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum şi la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. „- Anunț mediu - S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L.