Ce schimbări a adus liberalizarea pieței în calculul facturii de energie electrică

09. Apr.

Privind comparatorul ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) cu ofertele tip de furnizare a energiei, un consumator va acea în față multe cifre și multe informații de procesat în legătură cu avatajele fiecărui furnizor.

Liberalizarea pieței de energie electrică aduce avantaje pentru consumatorii finali, dar găsirea ofertei potrivite nu este o misiune tocmai ușoară. Cu multă atenție și un calculator, Enel, CEZ, E.ON, Nova Power & Gas și ceilalți furnizori nu vor fi doar nume într-o listă, ci opțiuni cu avataje și dezavantaje, în funcție de cifrele finale care reies din fiecare ofertă-tip. 

Detalierea unei oferte-tip

Informațiile prezentate în detaliile unei oferte-tip a unui furnizor de pe piața liberă cuprind în cea mai mare parte datele care se regăsesc pe factura de energie primită de consumatorul final. 

Aceasta are mai multe componente: prețul energiei active, tarifele de transport și de distribuție a enegiei electrice, taxa de cogenerare, certificatele verzi, acciza și TVA-ul.

În ofertă mai sunt prezente printre altele date despre tipul de ofertă, perioada de contract, termenul de plată, frecvența de emitere a facturii și cea de citire a contorului sau structura de achiziție a energiei electrice de către fiecare furnizor.

Prețul energiei active este exact prețul energiei electrice din piață pe care furnizorul o cumpără și v-o vinde dumneavoastră pentru ca dvs. să o consumați. El este exprimat în lei/kWh.

Tarifele de rețea sunt, în principal, două: cel de transport, care este unic la nivel național, și cel de distribuție. Sunt opt tarife de distribuție în România, câte unul pentru fiecare zonă de rețea, exprimate în lei/kWh.

Contribuția de cogenerare este o taxă impusă de stat. Valoarea ei este unică la nivel național. Se exprimă în lei/kWh.

Certificatele verzi sunt tot o componentă impusă de stat, pentru susținerea energiei regenerabile. Valoarea este unică la nivel național. Se exprimă în lei/kWh.

Acciza este tot o taxă impusă de stat, modică pentru consumatorii casnici. Se exprimă în lei/kWh, valoarea ei fiind de 0,5 bani/kWh

Abonamentul zilnic, dacă există, este o componentă variabilă introdusă de furnizor. Valoarea acestuia poate diferi, de la o ofertă la alta. Se exprimă în lei/zi. Valoarea lui totală în factura lunară se determină înmulțind numărul de zile din lună cu valoarea zilnică.

Odată cu liberalizarea pieței, ceea ce diferă este doar prețul propriu zis al energiei. Toate celelalte componente sunt reglementate de stat și nu se negociază. 

Prețul final pe kwh pe care îl plătești reprezintă însumarea tuturor acestor componente. Ulterior, în funcție de consum, se înmulțesc nr de kwh consumați într-o lună cu acest preț per kWh, la care se adaugă valoarea abonamentului (dacă există) și rezultă valoarea finală facturii lunare.