In ce situatii se aplica penalitati intarziere plata factura de energie electrica?

02. Dec.

In relatia contractuala dintre un furnizor de energie electrica si un consumator pot sa apara si situatii in care, din diverse motive, consumatorul nu achita factura emisa de catre furnizor in termenul stabilit contractual. Intr-o asemenea situatie se aplica penalitati intarziere plata factura, stabilite la momentul inceperii relatiei contractuale.

Fiecare contract de furnizare a energiei electrice are prevederi legate de momentul din care se palica si ponderea penalitatilor de intarziere plata factura. La semnarea contractului, fiecare dintre parti beneficiaza de drepturi, dar isi asuma si obligatii in relatia cu cealalta parte.

Consumul de energie este facturat lunar de catre furnizor. Acesta emite o factura fiecarui client, in care detaliaza costurile de consum efectiv al elergiei electrice, precum si celelalte taxe/accize pe care trebuie sa le incaseze pentru furnizarea acestei utilitati.

Pe fiecare factura este mentionat si un termen de plata. In acest interval, de la momentul emiterii facturii, pana la ultima zi de plata, consumatorul are obligatia contractuala sa achite valoarea trecuta in factura. Daca nu face acest lucru, folosind oricare dintre metodele de plata puse la dispozitie, furnizorul incepe sa aplice penalitati intarziere plata factura. Sunt si anumite situatii in care furnizorul poate stabili in contract o perioada de gratie, care incepe dupa termenul limita de plata a facturii, in care nu se aplica penalitati de intarziere. Aceasta perioada de gratie permite clientului sa achite suma prevazuta in factura pentru serviciile furnizate, fara a fi afectat de penalitati.

Oferta energie electrica

Cand vine vorba despre modalitati de calcul penalitati intarziere plata facturi, acestea sunt stabilite ca procent din valoarea facturii si se calculeaza zilnic, pana in momentul in care intreaga suma datorata este achitata. Sunt si anumite situatii in care furnizorul poate stabili in contract o perioada de gratie, care incepe dupa termenul limita de plata a facturii, in care nu se aplica penalitati de intarziere.  Aceasta perioada de gratie permite clientului sa achite suma prevazuta in factura pentru serviciile furnizate, fara a fi afectat de penalitati.

Contractul cadru de furnizare a energiei electrice de catre Nova Power & Gas stabileste ca factura emisa de catre furnizor trebuie achitata in termen de 30 de zile calendaristice, daca este trimisa in format electronic sau 40 de zile calendaristice, daca factura a fost transmisa in format tiparit la adresa de domiciliu a clientului. Pentru platile facute dupa data scadentei facturii, consumatorul va plati o penalitate de intarziere de 0,1%/zi, aplicata la suma neplatita.

Facturare penalitati de intarziere cu sau fara TVA?

Din punct de vedere al TVA (Taxa pe Valoare Adaugata), potrivit prevederilor Codului fiscal, baza de impozitare a TVA nu cuprinde dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii de servicii, pentru plati cu intarziere. Asadar, daca sunt penalitati de intarziere prevazute in contract, acestea nu intra in baza de impozitare a TVA. Asadar, in cazul penalitatilor datorate pentru furnizarea de energie electrica, valoarea acestora se stabileste fara TVA.

Problema penalitatilor de intarziere plata factura este importanta daca te decizi sa faci o schimbare contract energie electrica. Pentru a putea trece la un alt furnizor trebuie sa nu mai inregistrezi datorii la actualul furnizor si orice schimbare este blocata pana la rezolvarea acestei situatii.

Afla care sunt cele mai avantajoase oferte de pe piata liberalizata de energie electrica si alege cea mai buna oferta pentru tine!