Ce este avizul tehnic de racordare si ce presupune racordarea la retelele electrice in Romania?

28. May.

Avizul Tehnic de Racordare (ATR) constituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre operatorul de retea la cererea unui consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica.

Indiferent daca vrei sa construiesti o locuinta noua, sa dezvolti o proprietate existenta sau sa deschizi un sediu pentru afacerea ta, este bine sa intelegi procesul de racordare la reteaua de energie electrica. 

Exista mai multe situatii in care este necesara depunerea unei cereri de racordare la sistemul de distributie a energiei electrice:

1. Amplasamentul necesita racordarea la reteaua de energie electrica;

2. Amplasamentul este racordat la reteaua de energie electrica, dar doresti:

a) Cresterea puterii absorbite;

b) Modificarea instalatiei de racordare;

c) Separarea unui loc de consum;

d) Alte situatii, dupa caz.

Racordarea la reteaua de distributie se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare).

Ce presupune o cerere de racordare la reteaua electrica?

O cerere de racordare electrica este un demers care exprima necesitatea de a fi conectat la reteaua de distributie a energiei electrice, un proces reglementat de catre ANRE. Primul pas este sa completezi formularul standard de cerere de racordare, disponibil pe site-ul companiei de distributie aferent zonei locului de consum sau la sediul acesteia.

Continutul specific al cererii depinde de obiectul acesteia, astfel se pot depune urmatoarele tipuri de cereri in functie de calitatea solicitantului:

1. Cerere pentru eliberarea Avizului de Racordare a locului de consum (clienti rezidentiali sau business)

2. Cerere pentru eliberarea Avizului de Racordare a centralei electrice Producator

3.   Cerere pentru eliberarea Avizului de Racordare a centralei electrice Prosumator

Depunerea cererii pentru obtinerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR)

Primul pas in procesul de racordare este depunerea cererii pentru ATR, impreuna cu documentele aferente.

De retinut este faptul ca pentru ca cererea sa fie procesata este necesar ca toate campurile sa fie completate corect.

Documentele necesare cererii:

a) Act de identitate pentru persoanele fizice sau documentele de identificare ale societatii pentru persoanele juridice;

b) Actul de proprietate al spatiului;

c) Certificatul de urbanism pentru constructie;

d) Planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona locului de consum;

e) In functie de particularitatile locatiei si ale conexiunii solicitate, poate fi necesar si un studiu de solutie, daca este cazul. Acesta este elaborat de un specialist autorizat si trebuie sa includa o analiza detaliata a cerintelor si caracteristicilor retelei pentru a propune solutii fezabile din punct de vedere tehnic si economic pentru instalarea retelei. 

f) Dupa caz, vor fi solicitate si alte documente.

O documentatie bine pregatita faciliteaza evaluarea cererii si mareste sansele de a primi un raspuns rapid si favorabil din partea companiei de distributie.

Emiterea avizului tehnic de racordare este conditionata de prezentarea tuturor documentelor. 

Acest pas este in responsabilitatea solicitantului.

Unde se depune cererea pentru ATR?

Documentatia pentru emiterea ATR se depune de catre solicitant prin intermediul urmatoarelor modalitati:

• la centrele noastre de relatii cu publicul ale operatorului de retea.

• online, pe website-ul operatorului de distributie.

Cand este transmis avizul tehnic de racordare?

Dupa depunerea documentatiei complete si achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR), operatorul de retea va emite avizul.

In termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de retea verifica documentatia depusa.

Operatorul de retea are obligatia sa transmita solicitantului avizul tehnic de racordare in maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de catre utilizator, in situatia in care solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie.

Trebuie subliniat faptul ca depunerea unei cereri de racordare nu asigura automat aprobarea acesteia. Distribuitorul de energie electrica evalueaza cererea analizand capacitatea retelei de a sustine o noua conexiune, impactul asupra retelei si necesitatea unor eventuale lucrari de extindere sau intarire a acesteia.

Este indicat sa soliciti opinia unui operator economic licentiat ANRE, un electrician autorizat ANRE sau direct de la compania de distributie, pentru a garanta conformitatea si eficienta procesului de racordare.

Care sunt etapele procesului ulterior eliberarii avizului de racordare in vederea punerii in functiune a instalatiei?

1. Finalizarea, receptia instalatiei de racordare si testarea instatiei de utilizare insotita de predarea dosarului instalatiei

2. Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice 

• pentru montarea contorului si punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, este obligatoriu sa inchei un contract de furnizare a energiei electrice cu furnizorul ales de solicitant/utilizator.

3. Punerea sub tensiune finala (inclusiv montarea contorului)

• Dupa incheierea contractului de furnizare, furnizorul de energie electrica ales de tine va încheia, la randul sau, un contract de distributie cu noi si ne va solicita activarea contractului de furnizare, ceea ce presupune montarea contorului si punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.

4. Rambursarea contravalorii lucrarii de proiectare si executie a bransamentului

In cazul clientilor casnici, al persoanelor fizice autorizate, al intreprinderilor individuale, al intreprinderilor familiale si al institutiilor publice care se racordeaza la reteaua de joasa tensiune, operatorul de distributie va rambursa solicitantului, intr-un termen de 5 ani, contravaloarea efectiva a lucrarilor de proiectare si executie a bransamentului, pana la o valoare medie a unui bransament, stabilita conform unei metodologii aprobate de ANRE. 

Activele rezultate ca urmare a lucrarilor de racordare intra in proprietatea operatorului de distributie de la momentul punerii in functiune, prin efectul, la valoarea rambursata clientului casnic, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si institutiilor publice. Aceste active sunt recunoscute de catre ANRE ca parte din baza de active reglementate in cazul in care rambursarea integrala se realizeaza pana la sfarsitul lunii in care se face punerea in functiune a instalatiei de racordare. In valoarea medie a bransamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare. Recuperarea costurilor privind racordarea clientilor casnici, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si institutiilor publice, inclusiv proiectarea, se realizeaza cu amortizare accelerata intr-o perioada de 5 ani, prin tarifele de distributie, in conformitate cu reglementarile ANRE incepand cu intrarea in vigoare in data de 22 iulie 2022 a Legii nr. 248 din 2022 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Lucrarile de racordare sunt, de obicei, realizate de echipele tehnice ale companiei de distributie a energiei electrice sau de subcontractoriI autorizati ANRE. Este important sa mentii o comunicare deschisa cu responsabilii de proiect pentru a te asigura ca standardele tehnice, de calitate si siguranta sunt respectate.

Legislatie relevanta:

• Ordinul ANRE 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

• Ordinul ANRE 63/2017 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament.

• Procedura privind racordarea la retelele electrice de interes public de joasa tensiune a locurilor de consum apartinand utilizatorilor clienti casnici parte integranta din Ordinul ANRE 18/2022.

• Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare.