Plafonare Energie Electrica / Plafonare Pret Gaze Naturale

Noi măsuri aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale
în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025

Guvernul României a decis să aducă noi completări asupra mecanismului de aplicare a schemei de sprijin adresat clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale prin adoptarea OUG 192/2022 publicată în Monitorul Oficial 1274/30.12.2022 adoptat in completarea Legii 357/2022 pentru aprobarea OUG nr.119/2022, care vine în completarea măsurilor stabilite de OUG nr.27/18.03.2022, și stabilește mecanismul de acordare a facilităților consumatorilor de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025. Începând cu factura aferentă lunii ianuarie 2023, veți beneficia de schema de sprijin, în cazul în care vă încadrați în condițiile de acordare. Aflați ce spune cadrul legal despre compensare energie electrica / compensare gaze naturale și despre plafonare pret gaze / plafonare energie electrica.

Ce aduce nou OUG 192/2022

Pentru acasă

Pentru afaceri

Dacă sunteți client casnic, titular de contract de furnizare, beneficiați în continuare de preț final plafonat pentru toate locurile de consum, până la 31 martie 2025, astfel:

Pentru energie electrică beneficiați de preț final facturat de:

 • maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus)
  • în cazul în care utilizați dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor în baza unei cereri însoțite de confirmarea medicului specialist,
  • în cazul în care aveți în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri însoțite de o declarație pe propria răspundere,
  • în cazul familiilor monoparentale, dacă aveți în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri însoțite de o declarație pe propria răspundere, formă de învăţământ;
  • în cazul în care consumul lunar realizat la locul dumneavoastră de consum este mai mic sau egal cu 100 kWh, fără alt demers suplimentar.

  Prețul final facturat plafonat în baza cererilor, declaraţiilor pe propria răspundere și după caz, confirmărilor medicului specialist, se va aplica de la data de întâi a lunii următoare celei în care ați transmis documentele menționate către Nova Power & Gas pe adresa de email asistent.clienti@novapg.ro.

 • maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), pentru consumul lunar realizat la locul tău de consum cuprins între 100,01 kWh și 255 kWh inclusiv. Diferența de consum cuprinsă între 255 – 300 kWh se va factura la maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus).
 • maximum 1,3 lei/kWh (TVA inclus), în cazul în care consumul lunar realizat la locul tău de consum este mai mare de 300 kWh.

Dacă sunteți titularul unui contract de furnizare cu mai multe locuri de consum, puteți beneficia de mecanismul de plafonare energie electrica/plafonare pret gaze pentru toate locurile de consum, în condițiile menționate mai sus. Vedeți aici care ofertă energie electrică sau gaze naturale vi se potrivește cel mai bine.

În calitate de chiriaș, puteți beneficia de schema de plafonare energie electrica sau plafonare pret gaze naturale în condițiile transmiterii către Nova Power & Gas pe adresa de email asistent.clienti@novapg.ro.

a) cerere privind aplicarea prețului plafonat,
b) copie contract de închiriere,
c) confirmarea medicului specialist dacă faci parte din prima categorie definită la plafonul de max. 0,68 lei/kWh (TVA inclus), sau
d) declarație pe proprie răspundere (a chiriașului) dacă te încadrezi în a doua respectiv, a treia categorie, definite la plafonul de max. 0,68 lei/kWh (TVA inclus).

Pentru gaze beneficiați de preț final facturat de:

 • maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus), indiferent de nivelul de consum.

Nova Power & Gas va aplica automat pe factură plafoanele stabilite (plafonare energie electrica/ plafonare pret gaze), pentru clienții finali casnici care îndeplinesc condițiile de acordare, fără să fie necesar niciun alt demers suplimentar.