Anunț 

ANUNT PUBLIC NOVA POWER & GAS

 

S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. în calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru:

 

 „PUD – ANSAMBLU ELECTROENERGETIC FORMAT DIN DOUA CENTRALE CE1+CE2 DOTATE CU GRUPURI GENERATOARE ANTRENATE CU MOTOARE PE GAZ CU CAPACITATE 2x6,72 MWe PE PLATFORME BETONATE, AMENAJARI PARCARI SI PLATFORME BETONATE, CAI INTERIOARE DE ACCES, SPATIU DE SERVICII AUXILIARE, AMPLASARE TRANSFORMATOARE T1, T2 SI TSI 1+2A, IMPREJMUIRI AFERENTE SI EXTINDERE RETEA 20Kv“

 

in municipiul Campia Turzii, strada Laminoristilor, nr. 157, judetul Cluj. Prima versiune a P.U.D. poate fi consultata la sediul S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 217, judetul Cluj, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 14.00, din data de 17.07.2020. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii si sugestii pana la data de 03.08.2020 la A.P.M. Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, telefon: 0264-410722, 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: office@ apmcj.anpm.ro.